Code

M384M

Title Banquet, The (2006)
Director Feng Xiao Gang
Cast

Zhang Zi Yi, Daniel Wu, Xun Zhou, Ge You, Ma Jing Wu, Huang Xiao Ming

Number of cards 8
Size 31 x 22 cm each
Status O
Origin HK
Price(US$) $40
Condition Mint, un-used